Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

MUDr. Helena Potanková

Špecialista v odbore infektológia
 

                   

 

 

                                                 Návrh na kúpeľnú liečbu

                                                 Ako vypísať návrh na KL

                                                 Indikačný zoznam - tabuľková časť

                                   

                                     VÝHODY JEDNOTLIVÝCH MESIACOV

                                                                

                                                 Predvolanie - deti bez sprievodu
                                                 NÁVRATKA - prihláška na KL deti

                                                 Predvolanie - deti so sprievodom
                                                 NÁVRATKA - prihláška na KL deti so sprievodom

                                                 Údaje o žiakovi

Tel.: 0918 507 691

e-mail: potankova@tkl.sk

 

 • ústavná kúpeľná starostlivosť

 • liečime iba deti do 18 rokov

 • návrh na KL vypisuje odborný lekár alebo praktický lekár pre deti a dorast

 • návrh na KL schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotne poisťovne (ZP)

 • dĺžka liečenia je vždy 21 alebo 28 dní (závisí od ZP)

 • ak ZP sprievodcu neodsúhlasí, môže s dieťaťom na KL nastúpiť ako sprievodca samoplatca

 • máme zmluvné vzťahy so ZP VŠZP, Dôvera a Union

 • liečebný doplatok za dieťa je 1,70 € / deň

 • kúpeľný manipulačný poplatok za dieťa je 0,70 € / deň

 • možnosť kúpeľnej liečby súrodenca liečeného dieťaťa 0-3 roky

 • možnosť kúpeľnej liečby dieťaťa samoplatcu

 

 

Pre podrobnejšie informácie si kliknite na:

 • Zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • Zákon č. 577/2004 Z. z.  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk