Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA

Deti so sprievodom/ bez sprievodu
0918 110 325    sebestova@tkl.sk

0918 110 324    lukackova@tkl.sk


 


 

 

Prosíme Vás o zhovievavosť - primárne sa venujeme prichádzajúcim a odchádzajúcim kúpeľným hosťom.

INFORMAČNÉ HODINY:

pracovné dni: 8:00 - 14:00 hod.

ÚRADNÉ HODINY:

pracovné dni: 6:30 - 15:00 hod.

 

adresa
fakturačné údaje  

KÚPELE LUČIVNÁ, a. s.
Lučivná č. 290
059 31 Lučivná

IČO: 31714480
DIČ: 2021280294
IČ DPH: SK2021280294

OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 233/P  

 

ELEKTRONICKÉ ZÁSIELKY

Organizácia prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch :

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JEPG, TIFF, CSS, GIF, HTML, XML.

Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári, za účelom zaslania odpovede na položenú otázku
 


 

Top manažment

 LEKÁR POVERENÝ VEDENÍM                            

PREVÁDZKOVÝ  MANAŽÉR

    MUDr. Slávka Bucová                         

     Erich Baranec        

                              

   

       

 

mobil: 0907 879 308                       


            mobil: 0918 507 683

bucova@tkl.sk

            baranec@tkl.sk

 

 

 

 

Prijímacia kancelária

deti so sprievodom / DETI BEZ SPRIEVODU

VEDÚCA PK


          REFERENT PK

 

Ing. Katarína Lukačková    

    Ing. Denisa Šebestová

      

     

     0918 110 324

            0918 110 325

  lukackova@tkl.sk

         sebestova@tkl.sk    

 

 

 

 

 

VRCHNÁ SESTRA                         

 

Mgr. Štefánia Jašíková               

 

     


 


mobil: 0917 510 979
            

 

e-mail: jasikova@tkl.sk            

 

OŠETRUJÚCI LEKÁR

MUDr. Helena Potanková     MUDr. Bianka Lipovská      MUDr. Mária Podoláková


mobil: 0918 507 691              mobil: 0919 324 072

e-mail: potankova@tkl.sk    e-mail: lipovska@tkl.sk   e-mail: podolakova@tkl.sk


 

AMBULANCIA SESTIER 

Ambulancia Smrek

mobil: 0917 840 978

Ambulancia Limba 1. poschodie

mobil: 0915 802 328

Ambulancia Limba 2. poschodie

mobil: 0919 024 780

Ambulancia Limba 3. poschodie

mobil: 0919 172 498

 

LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

mobil: 0917 841 016

                        

 

 

 
   
   
 

 

Administratívny úsek

ÚRADNÉ HODINY:

pracovné dni: 6:30 – 15:00 hod.

Fax: 052/ 77 54 512

PERSONÁLNE A MZDOVÉ  ODDELENIE

ODBORNÝ EKONÓM 

 

Mgr. Jana Kormaníková                                                                                                                                          

Helga Nogová

mobil: 0919 075 589                                      

mobil: 0919 075 589

 

email:  ekonom@tkl.sk

 

 

email:  ekonom@tkl.sk

 

Stravovací úsek

DIÉTNA SESTRA                                        

SKLAD POTRAVÍN

Martina Chripková

 


mobil: 0919 386 288


tel.č.: 0918 736 207

e-mail: chripkova@tkl.sk

e-mail: skladpotravin@tkl.sk

 

škola

Riaditeľka školy                                        Zborovňa

Mgr. Františka Kormanová

mobil: 0919 398 022                                  mobil: 0919 389 571

 

kultúra 

Kultúrny referent 

mobil: 0918 365 333

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 ZáKONA č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679) vkonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk