tkl.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pacientom

MUDR. HELENA POTANKOVÁ

Špecialista v odbore infektológia

0918 507 691
potankova@tkl.skLiečime:

 • ​ústavná kúpeľná starostlivosť
 • návrh na KL vypisuje odborný lekár alebo praktický lekár pre deti a dorast
 • návrh na KL schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotne poisťovne (ZP)
 • dĺžka liečenia je vždy 21 alebo 28 dní (závisí od ZP)
 • ak ZP sprievodcu neodsúhlasí, môže s dieťaťom na KL nastúpiť ako sprievodca samoplatca
 • máme zmluvné vzťahy so ZP VŠZP, Dôvera a Union ZP
 • liečebný doplatok za dieťa je 1,66 € / deň
 • kúpeľný manipulačný poplatok za dieťa je 0,69 € / deň
 • možnosť kúpeľnej liečby súrodenca liečeného dieťaťa 0-3 roky
 • možnosť kúpeľnej liečby dieťaťa samoplatcu
 • netuberkulózne choroby DC pred dovŕšením 18 roku veku
Nové: Novinka od 1/2020:
 • netuberkulózne choroby DC po dovŕšení 18 roku veku
 • choroby z poruchy látkovej výmeny
 • ťažká obezita pred dovŕšením 18 roku veku

Pre podrobnejšie informácie si kliknite na:

 • Zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • Zákon č. 577/2004 Z. z.  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


Výhody jednotlivých mesiacov