tkl.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Pacientom


Dôležité informácie:

 • návrh na KL detských pacientov vypisuje odborný lekár alebo praktický lekár pre deti a dorast
 • návrh na KL dospelých pacientov vypisuje všeobecný lekár s potvrdením odborného lekára alebo odborný lekár
 • návrh na KL schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotne poisťovne (ZP)
 • dĺžka liečenia je vždy 21 alebo 28 dní (závisí od ZP)
 • ak ZP sprievodcu neodsúhlasí, môže s dieťaťom na KL nastúpiť ako sprievodca samoplatca
 • máme zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera a Union
 • liečebný doplatok za dieťa je 1,70 € / deň
 • kúpeľný manipulačný poplatok za 1. dieťa je 1,50 € / deň
 • kúpeľný manipulačný poplatok za každé ďalšie dieťa 1,00 € / deň
 • možnosť kúpeľnej liečby súrodenca liečeného dieťaťa 0-3 roky
 • možnosť kúpeľnej liečby dieťaťa samoplatcu
 • * cenník ubytovania a doplnkových služieb je uvedený v záložke "Cenník"
V roku 2020 sme rozšírili indikačný zoznam o:
 • netuberkulózne choroby DC po dovŕšení 18. roku veku
 • choroby z poruchy látkovej výmeny pred dovŕšením 18. roku veku
 • ťažká obezita pred dovŕšením 18. roku veku

Pre podrobnejšie informácie si kliknite na:

 • Zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 • Zákon č. 577/2004 Z. z.  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


Výhody jednotlivých mesiacov