Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

ako vybaviť liečenie

Návrh na kúpeľnú liečbu/starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu.

Na návrhu treba uviesť požiadavku liečenia v Kúpeľoch Lučivná - stačí "LUČIVNÁ".

NÁVRH NA KÚPEĽNÚ LIEČBU

Za vypísanie "Návrhu" poistenec neplatí. Kúpeľná starostlivosť patrí medzi zdravotnú starostlivosť, na ktorú má Vaše dieťa nárok zo zákona.

Lekárom vypísaný a potvrdený návrh (dátumom a pečiatkou) treba doručiť na pobočku zdravotnej poisťovne dieťaťa alebo priamo zaslať na adresu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
oddelenie zdravotných a revíznych činností
Kúpeľná 5
P.O.Box 160
080 15 Prešov 1

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
814 53 Bratislava

Po odsúhlasení kúpeľnej liečby revíznym lekárom Vám ZP schválenie nároku na kúpeľnú liečbu oznámi písomne - "Oznámenie o schválení

úhrady kúpeľnej starostlivosti".

V Kúpeľoch Lučivná liečime výhradne pacientov, ktorí nedovŕšili 18-ty rok veku – v indikačnej skupine XXV Netuberkulózne choroby dýchacích ciest. V tejto kategórii sú indikácie zaradené do skupiny A = Indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

POPLATKY

Pri indikáciách skupiny A doplatok za liečené dieťa staršie ako 3 roky predstavuje 1,70 €/deň liečenia za stravovanie, pobyt na lôžku a 0,70 €/deň kúpeľný manipulačný poplatok.
Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby. O vyšší štandard ubytovania treba kúpele požiadať.
Na základe zdravotného stavu, prípadne veku dieťaťa vám môže poisťovňa schváliť aj sprievodcu - ošetrovateľa, ktorému uhradí 5 € na deň. Ďalšie doplatky určené kúpeľným zariadením si už sprievodca platí sám podľa aktuálneho cenníka.


V cene pre dieťa JE zahrnutá:

  • celodenná strava (6x denne)

  • ubytovanie

  • služby wifi, centrálna práčovňa a i.

  • voľnočasové aktivity ako napríklad kultúrny a spoločenský program, detské parky, polyfunkčné telocvične, fitness centrum, športoviská, športové potreby, požičovňa bicyklov... V zime sankárska, tubingová, bežkárska dráha a kĺzisko spolu s bezplatnou požičovňou korčulí a lyžiarskych potrieb. K doprave na výlety do okolia slúži náš vlastný autobus.

V cene pre sprievod JE zahrnuté:

  • ubytovanie, kde základným vybavením každej izby je televízor, chladnička a rýchlovarná kanvica

  • služby ako wifi, spoločná kuchynka, spoločenská miestnosť, práčka s príslušenstvom na každom oddelení a i.

  • voľnočasové aktivity ako napríklad kultúrny a spoločenský program, detské parky, polyfunkčné telocvične, fitness centrum, športoviská, športové potreby, požičovňa bicyklov... V zimnom období sú v prevádzke sankárska, tubingová, bežkárska dráha a kĺzisko spolu s bezplatnou požičovňou korčulí a lyžiarskych potrieb. K doprave na výlety do okolia slúži náš vlastný autobus.

V cene pre sprievod NIE JE zahrnutá:

  • celodenná strava sprievodcu nie je povinná - 11,50 eur/deň (R+O+V)

 

CENNÍK

 

Náklady na cestovné v súvislosti s poskytovaním kúpeľnej starostlivosti si hradí poistenec sám.

Podľa potreby Vám pri príchode a odchode z liečenia bezplatne zabezpečíme dopravu z autobusovej a železničnej stanice Svit, Štrba a Lučivná.

Pacienti plne alebo čiastočne oslobodení od poplatkov:

  • osoby v hmotnej núdzi (preukážu sa rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi) platia len prvé tri dni pobytu. Oslobodenie od poplatkov platí iba pre liečené deti, nie ich sprievodcov.

UPOZORNENIE

V indikačnej skupine XXV Netuberkulózne choroby dýchacích ciest je pobyt v kúpeľoch možný len raz v kalendárnom roku.

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk