Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Najčastejšie otázky

? Môžem si zarezervovať termín liečenia a typ ubytovania?

ÁNO. Predbežný termín liečenia a typ ubytovania si je možné dohodnúť telefonicky alebo mailom - po vypísaní návrhu na kúpeľnú liečbu lekárom.

? Kedy nám zašlete Predvolanie na kúpeľnú liečbu?

Predvolanie na konkrétny termín liečenia spolu s cenníkom a návratkou zasielame poštou zvyčajne mesiac pred plánovaným termínom nástupu, najneskôr však 5 dní pred nástupom na kúpeľnú liečbu.

? Akú dlhú platnosť má návrh na kúpeľnú starostlivosť?

Platnosť návrhu je 1 rok od dátumu jeho vypísania lekárom.

? Poskytujete aj ambulantnú kúpeľnú starostlivosť?

NIE. Poskytujeme výhradne ústavnú detskú kúpeľnú starostlivosť, ktorá zahŕňa liečenie, ubytovanie a stravu pacienta.

? Liečite aj dospelých pacientov?

NIE. Sme výhradne detské kúpele.

? Ako dlho trvá liečebný pobyt?

Liečenie trvá 28 dní (Union) alebo 21 dní (Všzp a Dôvera).

? S kým budeme počas liečenia ubytovaní?

Ak ide o deti so sprievodcom, každá rodina má svoju samostatnú izbu. V liečebnom dome Limba (deti bez sprievodcu) sú dievčatá a chlapci ubytovaní zvlášť a podľa veku.

? Čo všetko je zahrnuté v poplatku za pobyt sprievodcu?

V cene je zahrnuté ubytovanie, bezplatné využívanie ihrísk, telocviční, fitness, športovísk a športových potrieb. V zimnom období je v prevádzke kĺzisko spolu s požičovňou korčulí a lyžiarskych potrieb pre deti aj ich sprievodcov. K doprave na výlety do okolia slúži náš vlastný autobus.

? Môžem nastúpiť na kúpeľnú liečbu spolu s dieťaťom ako jeho sprievodca aj keď ma poisťovňa neodsúhlasila?

ÁNO. Aj keď dieťaťu zdravotná posťovňa sprievod neodsúhlasí, rodič (prípadne iný plnoletý člen rodiny) môže nastúpiť na kúpeľnú liečbu ako jeho SPRIEVODCA SAMOPLATCA – tento zámer však treba kúpeľom oznámiť.

? Môžu sa sprievodcovia počas pobytu vystriedať?

ÁNO. Zmenu sprievodcu treba nahlásiť sestričkám a správcom na vrátnici pri hlavnej bráne, keď bude aktuálna.

? Čo si treba so sebou priniesť?

Všetko potrebné je uvedené v "Predvolaní na kúpeľnú liečbu". Na každom oddelení je práčka so sušiakmi a žehličkou, takže šatstvo si môžete podľa potreby oprať. Prací prášok si treba priniesť, alebo si ho môžete zakúpiť v reštaurácii Bonsaj. Deťom bez sprievodcu (ubytované v LD Limba) perieme veci podľa potreby v našej práčovni.

? Viete nám zabezpečiť nejaký dovoz do kúpeľov pri príchode na liečenie?

ÁNO. V prípade potreby Vám pri príchode a odchode z liečenia zabezpečíme bezplatnú dopravu z autobusovej a železničnej stanice Svit, Štrba a Lučivná. Transfer si nahlásite prostredníctvom návratky, ktorá Vám príde poštou spolu s predvolaním, prípadne telefonicky.

? Viete nám zabezpečiť diétnu stravu?

ÁNO. Diétnu stravu (napr. bezlepková diéta) nahlásite týždeň pred nástupom na liečenie diétnej sestre - 0919 386 288

? Aké sú možnosti stravovania?

Liečené deti (6x denne) majú celodennú stravu zahrnutú v doplatku za pobyt.
Sprievodcovia si v prípade záujmu doplatia plnú penziu (3xdenne = R+O+V) - 11,50 eur/deň.
Návštevy sa môžu stravovať formou denného menu, výberom z jedálneho lístka alebo si môžu objednať polpenziu/plnú penziu v reštaurácii Bonsaj: tel.č.: 0919 162 514.

? Aký je rozpis procedúr?

Po vstupnej lekárskej prehliadke sa procedúry časujú na rehabilitačnom pracovisku. Zdravotná poisťovňa uhrádza 3 procedúry denne, okrem nedele. Nosnou procedúrou je klimatoterapia - pobyt na čerstvom vzduchu. Časuje sa zvyčajne: sauna - 1x týždenne, bazén - 1x týždenne, liečebná TV - 2x týždenne, inhalácia a preplach nosa - 1x denne (okrem víkendov). Všetky procedúry, ktoré indikujeme, sú uvedené tu.

? Akým spôsobom je možné uhradiť doplatok za liečenie dieťaťa, resp. pobyt sprievodcu?

Platbu za pobyt je potrebné zrealizovať pri príchode. Platiť môžete v hotovosti alebo platobnou kartou, prípadne kombinovane.

? Majú zdravotne ťažko postihnuté deti nejaku zľavu z poplatku?

NIE, liečené dieťa ako ZŤP v zmysle zákona nie je oslobodené od poplatku (uhradí 1,70 € / deň + 0,70 € / deň).
Od poplatku za liečenie sú čiastočne oslobodené osoby v hmotnej núdzi (ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi). Osoby v hmotnej núdzi zaplatia len za prvé tri dni liečenia = 7,20 €. Táto sadzba sa vzťahuje len na liečené dieťa, nie na jeho sprievodcu.

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk